ספרית רכיבים

בחברת קורן טקסט הנדסה נצבר ידע נרחב וניסיון רב במהלך ה 20 השנים האחרונות בהקמה והובלת ספריית רכיבים ממודלת. הפעילות מתבססת על מספר תוכנות, המאפשרות למהנדסים להשתמש בתשתית קיימת של מאגר רכיבים המכילים כבר מידע פיסי של החלק, מידול ושרטוט.

חברת קורן טקסט הנדסה הינה החברה המובילה בישראל בהיקף השירות ללקוחות כל זאת תוך הקפדה על נהלי ביצוע ומידול והכנסת רכיבים למערכת התכנון של הלקוח , כולל ביקורת נפרדת על ידי מתכנן נוסף ושונה מזה שמידל את הרכיב.

העבודה כוללת בין היתר גם מילוי דו"ח נתונים לכל חלק והקפדה על פרמטרים נכונים בעת התכנון המאפשרים יצירת משפחות רכיבים ושרטוט בסיס המאפשר השלמת מידע לכל רכיב בו זה נדרש. ספרית הרכיבים נותנת ללקוח מאגר רכיבים המשמש עבור המתכננים המכניים וחוסך שעות יקרות של עבודת המתכנן. כמו כן ניתן ליצור סטנדרטיזציה של רכיבים וע"י כך להוזיל עלויות רכש של הרכיבים ומחסן רכיבים קטן יותר.