פיתוח ותכנון צב``ד, ציוד בדיקה למכשירים אופטיים, אקוסטיים, אלקטרונים, מכאניים

צוות קורן טקסט הנדסה מתמחה בפיתוח ותכנון ציוד בדיקה המאפשר לבדוק תכונות שונות הנדרשות מהמכשיר הנבדק, כולל תכונות אקוסטיות ביצועים אלקטרוניים, ביצועים מכניים. התכנון כולל התייחסות למפרטים כלליים צבאיים או תעופתיים או אזרחיים, כמו גם פיתוח על פי דרישות הלקוח הספציפיות לאותו צב"ד, דגש על ביטחון המפעיל, נוחות שימוש והפעלה ועל עמידה באיכות ביצוע הגבוהה ביותר.

3-1

תאור התמונות: ציוד בדיקה [צב"ד] אולטרסוני עבור כיול  טבלטים וסלולריים חכמים.