מתקני ייעול תהליכי ייצור

מהנדסי התכנון המנוסים של חברת קורן טקסט הנדסה נותנים מענה איכותי זול ומהיר לפיתוח ותכנון מתקנים המייעלים את תהליך ההרכבה או בניית המוצר. המתקנים נעשים על בסיס עלות תועלת, בחישוב העלות של המתקן לעומת התועלת שבכסף הנחסך בתהליך הייצור יוצא משתלם כבר לאחר סדרה ראשונה, המתקנים נעשים בשימת דגש על מניעת שימוש לא נכון במתקן ( fool proof ), בטיחות, הנדסת אנוש. מהירות הביצוע מאפשרת שימוש המתקנים גם במקרים בהם קיים לוח זמנים קצר לאספקה.

3-1-1

מתקן דפינה לסיוע בהרכבה

3-2

מתקן דפינה לסיוע בתת הרכבה

3-3

מתקן מיקום להרכבה

3-1

מתקן סימון לייזר

3-5

תהליך הרכבה רב שלבי

3-6

עגלת דפינה הרכבה ושינוע

3-8

מתקן הרכבה וקידוח

3-7

הרכבה בלחץ הידראולי במתקן מוגן