• WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.13

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.14 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.14 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.14 (3)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.14

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.15 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.15 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.15

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.16 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.15.16

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.28

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.29 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.29 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.29

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.30 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.30 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.30 (3)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.30

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.31 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.18.31

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.04

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.05

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.08

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.09

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.10 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.10 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.10 (3)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.10

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.11 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.11

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.38

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.39

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.40 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.40 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.40

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.41 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.41 (2)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.41 (3)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.41

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.42 (1)

 • WhatsApp Image 2019-03-21 at 22.19.42

ביקור בסליק, מוזיאון השומר, בית הראשונים, האירה השואג ומועדון הצילומים של אבא של הדר- מקום המדינה ועד העת האחרונה.